Renovatie van de toiletten

Ook toiletten worden intensief gebruikt. Reden genoeg om de grootst mogelijke zorg aan de installatie te besteden. De inrichting en de herstelling van toiletten behoort tot onze specialiteiten. U kunt voor ieder aspect van de inrichting van uw toilet een beroep doen op ons. Van de levering van de closetpotten tot de installatie ervan: GOOSSENS SANITAIRE voert het nodige werk heel zorgvuldig uit. Bij iedere fase van een sanitair installatieproject stellen we onze knowhow ten dienste van onze klanten. Onze ervaring komt u zeker van pas – zowel voor de plaatsing van een klassiek toilet als voor de installatie van een hangtoilet. We leveren ook de verschillende apparaten die nuttig en nodig zijn voor de werking van de toiletten. Voor al uw vragen in verband met de inrichting van uw toilet, kunt u gebruikmaken van onze knowhow. Ook voor de inrichting van de toiletten geven we de voorkeur aan het gebruik van materiaal van een superieure kwaliteit. De werken worden binnen de beste termijn en met een bijzondere aandacht voor uw instructies en uw eisen uitgevoerd.

 

Voorkom verstopping van uw toiletten

 

Een terugkerend probleem met toiletten is het feit dat ze gemakkelijk verstopt raken. Zo'n situatie moet in de meeste gevallen zo snel mogelijk worden opgelost. Dergelijke noodgevallen zijn onze specialiteit. Door het herhaalde gebruik van wc-papier worden de leidingen die met het toilet verbonden zijn, vaak blootgesteld aan verstoppingen. Dit is vaak aan een van de twee volgende oorzaken toe te schrijven. De eerste oorzaak houdt verband met de aanwezigheid van vreemde lichamen die schadelijk zijn voor de leidingen. De tweede oorzaak kan verband houden met een eventuele slechte opstelling van het afvoersysteem. Waaraan het probleem ook te wijten is, wij beschikken over de nodige competenties om het op te lossen. Op uw verzoek stelt een van onze loodgieters een stand van zaken op van de plaats van de verstopping. Of de verstopping zich nu bevindt in de zone van het fecale water of eerder vlakbij de closetpot, u kunt op zijn gespecialiseerde advies vertrouwen in verband met de maatregelen die zullen moeten worden getroffen. Naast het technische aspect van het uit te voeren werk geeft onze expert u ook nuttig advies waarmee u kunt vermijden dat uw toilet in de toekomst nog vaak verstopt raakt. Het is niet algemeen bekend, maar vaak volstaan kleine handelingen om dit soort vervelende situaties te voorkomen. Zowel bij de aankoop van het materiaal dat u nodig hebt bij uw nieuwbouwprojecten en bij de inrichting van de toiletten als bij eventuele herstellingen, blijft een beroep doen op de competenties van GOOSSENS SANITAIRE de best mogelijke keuze. Dan weet u hoe u voortaan te werk moet gaan.Boetendaelstraat 131 - 1180 Brussel

Neem contact met ons op!

Tel : +32 (0)2 527 19 00 - Gsm : +32 483 73 83 16 - E-mail : info@goossens.pro - BTW : 0809.216.857

( * ) Verplicht in te vullen veld