Sanering van de regenput

In de meeste gevallen wordt regenwater met dezelfde systemen behandeld als het huishoudelijke afvalwater. Vanuit ecologisch en – zij het in mindere mate – economisch standpunt bekeken wordt het regenwater in putten opgevangen met de bedoeling om te worden gebruikt. Bij de plaatsing van daarvoor voorziene putten wordt met meerdere factoren rekening gehouden. Niet alleen de capaciteit van de put, maar ook de opstelling ervan zijn enkele elementen die een rol spelen voor een doeltreffende installatie.

 

Installatie van de waterputten

 

Waterputten installeren is geen nattevingerwerk; het is daarentegen een delicate oefening. Kies de capaciteit van de tank afhankelijk van het gebruik van het water dat u voor ogen hebt. Bekijk daarna ook de oppervlakte waarop de tank moet worden geïnstalleerd. Aangezien een put niet alleen kan werken, wordt hij vaak gecombineerd met een systeem waarmee regenwater wordt opgevangen. Ook de leidingen waarlangs het regenwater naar de put wordt gevoerd, hebben een zeker nut. Wie zo'n systeem van iets dichterbij bekijkt, merkt meteen dat hier een volledig proces in gang wordt gezet. Het spreekt voor zich dat dergelijke projecten niet aan mensen zonder ervaring kunnen worden toevertrouwd. Uw beste keuze is dan ook aankloppen bij GOOSSENS SANITAIRE. Over onze knowhow in verband met de installatie van regenputten en het bijbehorende systeem bestaat niet de minste twijfel. Bovendien beschikken we over de nodige capaciteit om ook kleinere putten voor meer bescheiden projecten te leveren. Voor een hoeveelheid water waarmee u uw tuin kunt besproeien bijvoorbeeld, kunt u het systeem met recuperatoren met goten combineren.

 

Ook na de installatie moet echter de nodige aandacht aan de putten worden besteed: ze zijn bedoeld om water op te vangen en komen in contact met de grond, waardoor de risico's op schade niet kunnen worden uitgesloten. Het is dan ook belangrijk om regelmatig aan de sanering van de aanwezige putten te denken en om alle mogelijkheden zo veel mogelijk te benutten. Ook op dat vlak kunnen we u de nodige competenties aanbieden. We sparen kosten noch moeite om onze beste technici te laten langskomen, die op basis van hun ruime ervaring uw project tot een goed einde kunnen brengen. Wij staan garant voor meesterlijk en zorgvuldig uitgevoerd werk, dat op tijd wordt opgeleverd.Boetendaelstraat 131 - 1180 Brussel

Neem contact met ons op!

Tel : +32 (0)2 527 19 00 - Gsm : +32 483 73 83 16 - E-mail : info@goossens.pro - BTW : 0809.216.857

( * ) Verplicht in te vullen veld