Sanering van straatgoten

Zoals we eerder al hebben gezegd, beschikt GOOSSENS SANITAIRE over de nodige competenties om zowel aan ondernemers als aan particulieren diensten te verlenen. Zo saneren wij ook straatgoten. De sanering van straatgoten is in feite een werk dat, gezien het belang ervan en de entiteiten die dit financieren, het gebruik van grote middelen vereist. Niet iedere dienstverlener kan deze dienst aanbieden. GOOSSENS SANITAIRE daarentegen behoort tot de beperkte groep dienstverleners die niet alleen over de nodige competenties, maar ook over de noodzakelijke menselijke en materiële middelen beschikken om dat soort werken tot een goed einde te brengen.

 

Ruimen van straatgoten

 

Men zegt wel eens dat water de bron van alle leven is. Maar bij hevige regenval of hoogwater kan water in sommige streken ook de bron van heel wat ellende zijn. Water kan in die omstandigheden ook heel wat schade berokkenen als het niet efficiënt genoeg wordt afgevoerd. In sommige streken zijn straatgoten niet berekend op dit soort uitdagingen. In die gevallen worden de problemen vaak toegeschreven aan onvoldoende of een volledig gebrek aan onderhoud van de straatgoten. Op vraag van de bevoegde diensten voeren wij het nodige onderhoud uit. Met geschikte machines, gekwalificeerde medewerkers en de nodige knowhow kunnen wij straatgoten ruimen. We maken dan van de gelegenheid gebruik om zand of straatvuil dat zich na verloop van tijd in de goten verzamelt, samen te vegen en te verwijderen. Het doel is telkens hetzelfde: de waterafvoer zo vlot mogelijk laten verlopen.

 

Onderhoud en sanering van de straatgoten

 

In dit verband willen we duidelijk stellen dat we de meest uiteenlopende straatgoten kunnen saneren. Niets valt dus buiten onze competenties – zolang het maar gaat om het onderhoud of de sanering van straatgoten. Ongeacht de lengte of het materiaal waaruit de straatgoten zijn gemaakt, de competenties die we ter beschikking stellen aan onze klanten, zijn onbegrensd. Open, gesloten, met roosters, van beton of in grind: we voeren onze interventies uit bij alle soorten straatgoten en we kunnen iedere keer opnieuw een perfect herhaalbaar resultaat garanderen. Het gemak waarmee we interventies kunnen uitvoeren, hebben we te danken aan het feit dat we over een volledig assortiment uitrustingen beschikken waarmee we op een doeltreffende manier kunnen werken. Het spreekt voor zich dat we vaak voor snelle interventies worden opgetrommeld. Ook u kunt van die snelle reactietijd gebruikmaken. We staan tot uw dienst.Boetendaelstraat 131 - 1180 Brussel

Neem contact met ons op!

Tel : +32 (0)2 527 19 00 - Gsm : +32 483 73 83 16 - E-mail : info@goossens.pro - BTW : 0809.216.857

( * ) Verplicht in te vullen veld