Renovatie van de toevoer van warm of koud water

De netten voor warm en koud water worden heel vaak geïnstalleerd met de bedoeling om de gebruikers achteraf keuzevrijheid te geven. Als specialist van sanitaire installaties leveren wij ook sanitaire systemen voor de installatie van een warmwater- of koudwaterinstallatie. Als u warm tapwater nodig hebt, kunt u de installatie van de nodige toebehoren aan ons toevertrouwen. Wij leveren een meerwaarde – vanaf de aankoop van het nodige materiaal tot de installatie ervan. We zijn ook gespecialiseerd in de installatie van elektrische doorstroomapparaten en van alternatieven op gas met microaccumulatie en accumulatie. We hebben voor u heel degelijke oplossingen ontwikkeld die heel zuinig met water en energie omspringen. Het was hierbij onze bedoeling om aan uw behoeften te voldoen met betrekking tot de installatie van warm- of koudwaternetten.

 

Installatie van warm- of koudwaternet

 

Wij beschikken over de nodige competenties voor de installatie van ieder warm- of koudwaternet, en dit zowel in nieuwe als in oude gebouwen. Doe daarom een beroep op onze ervaren en dynamische experts. Dankzij onze talrijke teams kunnen we u ook helpen bij het ontwerpen en het organiseren van het net. Wat de koudwaternetten betreft, zorgen we ervoor dat de leidingen niet kunnen opwarmen. Op basis van onze professionele aanpak maken we niet alleen keuzes die gericht zijn op de tevredenheid van de klant, maar die ook aan alle veiligheidseisen voldoen. Daarom worden de leidingen die we voor koud water installeren, op een redelijke afstand ten opzichte van de leidingen voor warm water geïnstalleerd. Het is evident dat we deze opties kiezen om de leidingen te beschermen, maar daarnaast is het de bedoeling om lastige configuraties te voorkomen. Zo wordt de doorvoer van een leiding voor koud water vlak bij een radiator ten zeerste afgeraden. Tijdens de installatie van de netten besteden we bijzonder veel aandacht aan dat soort risicovolle combinaties.

 

Gebruik van verzinkt staal

 

Bij de keuze van de materialen gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van verzinkt staal. Leidingen van verzinkt staal zijn bedekt met een laag zink, die de nodige bescherming biedt tegen roest. Voor de installatie van die netten gelden specifieke toepassingsvoorwaarden. Als die voorwaarden worden nageleefd, kunt u rekenen op een lange levensduur van uw installatie. Omdat we alles in het werk stellen om u tevreden te houden, spreekt het voor zich dat we geen enkel compromis dulden op het vlak van die principes, want alleen zo kunt u erop rekenen dat u heel lang van uw installaties zult kunnen genieten.Boetendaelstraat 131 - 1180 Brussel

Neem contact met ons op!

Tel : +32 (0)2 527 19 00 - Gsm : +32 483 73 83 16 - E-mail : info@goossens.pro - BTW : 0809.216.857

( * ) Verplicht in te vullen veld