Sanering van septische putten

Als we rekening houden met het gebruik dat ervan wordt gemaakt, lijkt het logisch dat septische putten dagelijks worden onderhouden. Als dat niet gebeurt, is een sanering op een vast tijdstip aangeraden, omdat u op die manier ook uw levenskader kunt saneren. Kwalijke geuren en wegstromend vuil water kunnen op sommige momenten voor hinder zorgen. In die gevallen is een onderhoud van de putten onontbeerlijk. GOOSSENS SANITAIRE is ook op dat vlak actief. Zoals altijd bieden wij een service aan bestaande uit diensten waarmee we ons van de concurrentie onderscheiden en waarmee we perfect inspelen op de behoeften van het moment. Ook voor het leegmaken van septische putten kunt u bij ons terecht. Samen met onze experts zorgen wij voor een service die precies op uw behoeften afgestemd is. We maken gebruik van onze ervaring om u een dienst te verlenen waarover u ongetwijfeld zeer tevreden zult zijn.

 

Leegmaken van septische putten

 

Bij het leegmaken van septische putten streven we vooral twee doelstellingen na. In de eerste plaats wordt de put na het leegmaken onmiddellijk opnieuw met water gevuld. Op die manier vermijden we dat de grond inzakt. In de tweede plaats zorgen we ervoor dat de behandeling onmiddellijk opnieuw wordt geactiveerd. Dat is mogelijk doordat we een kleine hoeveelheid slib in de put achterlaten, die zuiveringsbacteriën bevat. Het zijn die bacteriën die de activering opnieuw op gang brengen. Op die manier wordt de sanering werkelijk volgens de regels van het vak uitgevoerd.

 

De meeste Europese wetgevingen bepalen immers dat het leegmaken van deze putten aan erkende vakmensen moet worden toevertrouwd. En dat zijn wij nu eenmaal: erkende vakmensen. Dit betekent dat we overal interventies kunnen uitvoeren waar dat nodig is. We doen dat dan ook met het dynamisme en de beroepsernst die men van ons gewend is. De geuren die uit een septische put ontsnappen, zijn onaangenaam. Het is dan ook belangrijk om voor het leegmaken een beroep te kunnen doen op een dynamische onderneming die de klus zo snel mogelijk kan klaren. GOOSSENS SANITAIRE beantwoordt aan al die eisen. Wij zijn niet alleen erkend, maar bovendien mobiliseren we voor iedere interventie doeltreffende middelen die berekend zijn op de uit te voeren taak. We stellen alles in het werk om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen. De sanering van uw septische put aan ons toevertrouwen, betekent kiezen voor knowhow en professionaliteit.Boetendaelstraat 131 - 1180 Brussel

Neem contact met ons op!

Tel : +32 (0)2 527 19 00 - Gsm : +32 483 73 83 16 - E-mail : info@goossens.pro - BTW : 0809.216.857

( * ) Verplicht in te vullen veld